MENU
 
Strona Główna
Lekkoatletyka
Historia
Zawody lekkoatletyczne
Igrzyska Olimpijskie
 
Dyscypliny
lekkoatletyczne
 
Biegi
Skoki
Rzuty
Wieloboje
 
Historia
dyscyplin
 
Biegi
Skoki
Rzuty
 
 
Polecamy
myslistwo.com
zeglarstwo.net.pl
wedkarstwo.net
lyzwiarstwo.pl
wedkarstwo.net.pl
lowiectwo.com.pl
sokolnictwo.com
sklepmysliwski.pl
hippika.pl
szkolaprzetrwania.com
reklama.org.pl
tatry.org.pl
karpaty.org
zakopane.us
bialkatatrzanska.org
bieszczady.org.pl
szczyrk.org.pl
tryton.info
czarterjachtow.com.pl
nurkomania.pl
nurkowanie.net.pl
easydiving.pl
eques.com.pl
nauti.pl
 
 
Ogłoszenia
lyzwiarstwo.com.pl
narciarstwo.net.pl
 

 

Wieloboje lekkoatletyczne

 

Wieloboje lekkoatletyczne składają się z kilku konkurencji lekkoatletycznych. Najlepsze wyniki uzyskane przez zawodników w poszczególnych konkurencjach przeliczane są na punkty wg tabel wielobojowych i suma punktów decyduje o zajętym miejscu. Wieloboje rozgrywane są w konkurencjach dla kobiet (siedmiobój) i dla mężczyzn (dziesięciobój).

Obie konkurencje odbywają się w ciągu dwóch kolejnych dni.

 

czwórbój lekkoatletyczny

Czwórbój lekkoatletyczny – zawody lekkoatletyczne rozgrywane wśród uczniów klas szkoły podstawowej.

Szkołę reprezentuje 6 zawodników lub 6 zawodniczek, obowiązkowo startujących we wszystkich konkurencjach.

Rozgrywki polegają na przeprowadzeniu czterech konkurencji lekkoatletycznych:

 1. Bieg na 60 m ze startu niskiego.

 2. Rzut piłką palantową na odległość.

 3. Skok w dal na odległość lub skok wzwyż.

 4. Bieg na 600 metrów (dziewczęta), 1000 metrów (chłopcy).

Po zakończeniu wszystkich konkurencji wyniki każdego zawodnika przelczane są na punkty wg. tabel lekkoatletycznych.

Wyniki poszczególnych zawodników są dodawane do siebie. Na wynik zespołu składa się 5 najwyższych wyników.

Zawody rozgrywane są na szczeblach rywalizacji:

 • szkolnych,

 • powiatowych,

 • wojewódzkich,

 • ogólnopolskich.

 

pięciobój lekkoatletyczny

Pięciobój lekkoatletyczny (pentathlon) - dyscyplina sportowa składająca się z pięciu konkurencji, rozgrywana zarówno przez mężczyzn jak i przez kobiety. Do 1980 r. włącznie pięciobój był podstawową wielobojową konkurencją lekkoatletyczną wśród kobiet, rozgrywaną podczas igrzysk olimpijskich. W 1981 r. zastąpiony został siedmiobojem.

Konkurencje w pięcioboju męskim:

 • skok w dal

 • rzut oszczepem

 • bieg na 200 m

 • rzut dyskiem

 • bieg na 1500 m

Konkurencje w pięcioboju kobiecym:

 • bieg na 100 m przez płotki

 • pchnięcie kulą

 • skok wzwyż

 • skok w dal

 • bieg na 200 m

Konkurencje w pięcioboju kobiecym w hali:

 • bieg na 60 m przez płotki

 • skok wzwyż

 • pchnięcie kulą

 • skok w dal

 • bieg na 800 m

 

siedmiobój lekkoatletyczny

Siedmiobój – (heptatlon) dyscyplina lekkoatletyczna, składająca się z 7 konkurencji. Na otwartym stadionie rozgrywana wyłącznie przez kobiety (mężczyźni rozgrywają tam dziesięciobój) a w hali przez mężczyzn (kobiety w hali startują w pięcioboju).

Konkurencje siedmioboju kobiet na otwartym stadionie rozgrywane są w ciągu 2 dni w następującej kolejności:

 • I dzień: bieg na 100 m przez płotki, skok wzwyż, pchnięcie kulą, bieg na 200 m,

 • II dzień: skok w dal, rzut oszczepem, bieg na 800 m.

Konkurencje siedmioboju mężczyzn w hali rozgrywane są w następującej kolejności:

 • I dzień:bieg na 60 m, skok w dal, pchnięcie kulą, skok wzwyż

 • II dzień:bieg na 60 m przez płotki, skok o tyczce, bieg na 1000 m.

Konkurencje biegowe odbywają się seriami na czas. W konkurencjach technicznych przeprowadza się trzy kolejki, natomiast skok wzwyż (oraz skok o tyczce wśród mężczyzn) rozgrywany jest na normalnych zasadach. Wyniki uzyskane przez zawodniczki, przeliczane są na podstawie tabel wielobojowych na punkty i sumowane. Suma punktów decyduje o zajętym miejscu.

Siedmiobój lekkoatletyczny pojawił się na igrzyskach olimpijskich dopiero w 1984, wcześniej (1964-1980) wśród kobiet rozgrywany był pięciobój.

 

dziesięciobój lekkoatletyczny

Dziesięciobój – konkurencja lekkoatletyczna na otwartym stadionie, rozgrywana tylko przez mężczyzn, w skład której wchodzi 10 konkurencji. W hali mężczyźni rozgrywają siedmiobój.

Dziesięciobój rozgrywany jest w ciągu 2 kolejnych dni:

 • I dzień: bieg na 100 m, skok w dal, pchnięcie kulą, skok wzwyż, bieg na 400 m;

 • II dzień: bieg na 110 m przez płotki, rzut dyskiem, skok o tyczce, rzut oszczepem, bieg na 1500 m.

Konkurencje biegowe odbywają się seriami na czas, w konkurencjach technicznych przeprowadza się trzy kolejki. Skok wzwyż i o tyczce rozgrywany jest na normalnych zasadach. Wyniki uzyskane przez zawodników przeliczane są na podstawie tabel wielobojowych na punkty i sumowane. Suma punktów decyduje o zajętym miejscu.

Dziesięciobój został włączony do programu olimpijskiego w 1912 roku. W olimpijskiej historii tej konkurencji znajdujemy także polski akcent – w 1972 roku w Monachium Ryszard Katus zdobył brązowy medal. 
 
 

www.OPONY.net